Medikal Kalibrasyon

Batımet Kalibrasyon Hizmetleri

Medikal Kalibrasyon Nedir?

Çağımızı karakterize eden önemli özelliklerden biri de hızlı geliştirilen teknolojilerdir. Yüksek teknoloji adıyla anılan bu teknolojiler yoğun olarak uzay çalışmalarında, savunma sanayinde ve tıp alanında kullanılmaktadır.

Tıpta yüksek teknolojinin kullanımı ABD'de 1960 yılında uzay araştırmaları yapan NASA'daki mühendislerle hekimlerin birlikte çalışmaları ile başlamıştır. Teşhiste invaziv olmayan metotlar kullanmak, teşhis ve tedavi de tıbbi hataları asgarileştirmek, teşhis ve tedavi süresini asgariye indirmek, teşhis ve tedavi cihazlarının hastada oluşturabileceği yan etkileri en aza indirmek amaçlarıyla kullanılan tıbbi cihazlar vasıtasıyla bugün hastaneler teknoloji yoğun işletmeler haline gelmiştir.

EKG, EMG, EEG cihazları, kalp akciğer makinaları, otomatik, defibrilatörler, televizyonlu röntgen cihazları, bilgisayarlı tüm vücut taramalı tomografi, termografi, dijital videolu anjiyografi, ultrasonografi, otoanalizörler, lazer cihazları, nükleer manyetik rezonans (NMR), positronemisyon tomogrofi (PET), böbrek taşı parçalama cihazları, kalp pompası, portatif dializörler tıbbi teknolojideki yeniliklerin örnekleri olarak ifade edilebilirler.

Daha iyi bir kalibrasyon hizmeti için,
Batımet Kalibrasyon hizmetinizdedir..