Genel Katılıma Açık Eğitim Proğramı

Batımet Kalibrasyon Hizmetleri

Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi ( Eğitim Süresi 1 Gün )

- Metrolojinin Tanımı ve Tarihçesi
- Metrolojinin Faaliyet Alanları
- Kalibrasyon ve Doğrulama
- Kalibrasyon Sertifikalarının Yorumlanması
- İzlenebilirlik
- Genel Terim ve Tarifler
- SI Birimleri
- Ölçüm Belirsizliği


Ölçüm Belirsizliği Eğitimi ( Eğitim Süresi 1 Gün )

- Genel Tanımlar
- Belirsizlik ve Olası Nedenleri
- İstatistiksel Dağılımlar
- A-B tipi Belirsizlik Hesaplama Yöntemi
- Bileşik ve Genişletilmiş Belirsizliğin Hesaplanması
- Ölçüm Sonuçlarının Raporlanması
- Belirsizlik Hesapları ile İlgili Örnekler


17025 Temel Eğitimi ( Eğitim Süresi 1 Gün )

- Standartta Kullanılan Terimlerin Açıklanması
- ISO 17025'in Laboratuvarlar Açısından Yararları
- Kalite Yönetim Sistemleri İçerisinde TS EN ISO/IEC 17025'in Yeri
- Laboratuvarların ISO/IEC 17025'e Göre Akreditasyon Süreci
- ISO/IEC 17025 Standardının Madde Madde Açıklanması (Örneklerle)
- Yönetim Şartları
- Teknik Şartlar


Terazi Kalibrasyon Eğitimi ( Eğitim Süresi 1 Gün )

- Genel Tanımlar
- Terazinin Metrolojik Özellikleri
- Terazi Kullanım Yerinin Seçimi
- Terazi Doğruluk Sınıfları
- Terazi Hata Sınırları
- Terazi Kalibrasyonunda Kullanılacak Ağırlık Sınıfının Belirlenmesi
- Terazi Kalibrasyon Metodu
- Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması
- Örnek Kalibrasyon Uygulaması ve Belirsizlik Hesabı


Sıcaklık Kalibrasyon Eğitimi ( Eğitim Süresi 1 Gün )

- Genel Tanımlar
- Sıcaklık Skalaları
- ITS-90 Sabit Noktalar
- Direnç Termometreler
- Isıl Çiftler (Termokoupl)
- Cam Termometre
- Karşılaştırmalı Sıcaklık Kalibrasyonu
- Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması
- Örnek Kalibrasyon Uygulaması ve Belirsizlik Hesabı


Basınç Kalibrasyon Eğitimi ( Eğitim Süresi 1 Gün )

- Genel Tanımlar
- Referans Noktaya Göre Basınç Çeşitleri
- Basınç Birimleri
- Basınç Standartları
- Basınç Ölçüm Cihazları
- Basınç Ölçerlerin Kalibrasyonu
- Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması
- Örnek Kalibrasyon Uygulaması ve Belirsizlik Hesabı


Hacimsel Kalibrasyon Eğitimi ( Eğitim Süresi 1 Gün )

- Genel Tanımlar
- Hacimsel Malzeme Çeşitleri
- Hacimsel Malzeme Kalibrasyonu İçin Uygun Terazi Seçimi
- Çeşitli Cam Malzemelerin Kalibrasyonu
- Hacim Değerlerinin Hesaplanması
- Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması
- Örnek Kalibrasyon Uygulaması ve Belirsizlik Hesabı


Boyutsal Kalibrasyon Eğitimi ( Eğitim Süresi 2 Gün )

- Boyutsal Ölçümde Kullanılan Cihazların Tanıtılması
- Kumpas Kalibrasyonu
- Mikrometre Kalibrasyonu
- Mihengir Kalibrasyonu
- Şeritmetre - Çelik Cetvel Kalibrasyonu
- Komparatör Saati Kalibrasyonu
- Örnek Kalibrasyon Uygulaması ve Belirsizlik Hesabı


Elektriksel Kalibrasyon Eğitimi ( Eğitim Süresi 1 Gün )

- Genel Tanımlar
- Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi
- Multimetre Kalibrasyonu
- Osilaskop Kalibrasyonu
- Örnek Kalibrasyon Uygulaması ve Belirsizlik Hesabı


Biomedikal Kalibrasyon Eğitimi ( Eğitim Süresi 2 Gün )

- Genel Tanımlar

- Elektriksel Güvenlik Testi
- Hastabaşı Monitör Kalibrasyonu
- EKG Kalibrasyonu
- Defibrilatör Kalibrasyonu
- Fizik Tedavi Cihazları Kalibrasyonu
- Radyoloji Cihazları Kalibrasyonu
- Örnek Kalibrasyon Uygulaması ve Belirsizlik Hesabı
Daha iyi bir kalibrasyon hizmeti için,
Batımet Kalibrasyon hizmetinizdedir..